Inicio > Mis eListas > fcoc > Mensajes

 Índice de Mensajes 
 Mensajes 10840 al 10859 
AsuntoAutor
=?UTF-8?Q?Re=3A_=5 GEMMA SO
=?UTF-8?Q?Re=3A_Pr Carles D
PRIMERES INFORMACI Gastant
Equips relleus CEO Roger So
Cursa Les Roques E =?UTF-8?
EQUIPS DEFINITIUS Roger So
=?utf-8?Q?Llista_d Felip
=?UTF-8?Q?Re:__Lli jordi.iz
=?UTF-8?Q?Re=3A_=5 Monica S
=?utf-8?B?UmU6IFtm David Fa
=?utf-8?B?UmU6IFtm Pep Mayo
=?UTF-8?Q?Re=3A_=5 =?UTF-8?
Entrenament noctur Carles D
Les Roques Encanta =?UTF-8?
Re: Entrenament no Carles D
=?UTF-8?B?UmVzdWx0 =?UTF-8?
RV: tornada CEO Ll Ferran
Classificacions IB Toni Ser
=?UTF-8?Q?=C3=9Alt Carles D
=?utf-8?Q?Convocat oros
 << 20 ant. | 20 sig. >>
 
FCOC
Pgina principal    Mensajes | Enviar Mensaje | Ficheros | Datos | Encuestas | Eventos | Mis Preferencias

Mostrando mensaje 10871     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:=?utf-8?B?UmU6IFtmY29jX2VsaXN0YXNdIExsaXN0YSBkZSBkaXN0cmlidWNpw7MgZGUg?= =?utf-8?Q?la_FCOC,_esta_pensada_per_...?=
Fecha:Viernes, 23 de Marzo, 2018  13:24:33 (+0000)
Autor:Pep Mayolas Casas <josepmayolas @.......com>


Hola,


C omparteixo plenament l'opinió del Felip i del Jordi, i&n bsp;agraeixo profundament les reflexions assenyades del D avid.

Els d arrers mesos, he rebut opinions de gent de diferents club s en la mateixa línia. De fet, potser valdria la pe na explicar que en aquest temps ja s'ha fregat perillosament la possibilitat d'encetar una llista paral lela d'orientació, oberta i no vetada, a causa de les continues restriccions. Personalment penso que seria un absolut desastre i que obriria un forat definitiu en les diferents sensibilitats del món de l'orientació.&n bsp; E m sembla al·lucinant que sigui gent de la mate ixa FCOC qui vulgui forçar un moviment així. Encara q ue per la meva experiència en el món del rogainig, cone c certes actituds que ens han portat fins on som ara i ja  han deixat de sorprendrem.

Estic en aquesta llista des de l'inici, quan es va crear per promoure la informació entre tots aquells que ens agrada córrer amb una brúixo la. En ella hi ha gent de diversos esports, de diversos mbits i espais geogràfics, molts d'ells no federats a la FCOC. Gent que tan sols espera obtenir informaci ó d'activitats on pot participar. La llista ha passat pe r diferents vicissituds, i fins i tot quan un troll va in tentar esbotzar-la amb certes opinions ja fa uns quants a nys, va sobreviure aliena a la censura.

Per tant, penso que és im prescindible que la junta faci una reflexió profunda sob re aquest tema i ens retorni una posició consensuada. &n bsp;Penso que és molt important que aquesta decisi valori molt seriosament les conseqüències. C rec que la llista de l'orientació catalana es mereix a quest exercici de reflexió. I per aquells que estan tan preocupats per la puresa de les comunicacions oficials, s uggereixo també, la possibilitat d'encetar una no va llista on només s'incloguin els mails dels federats perquè la federació faci publicitat exclusiva de les s eves activitats. 


Bon cap de setmana,


Pep MayolasDe: David Farell <davidfarell@...>
Env iat el: divendres, 23 de març de 2018 12:43
Per a: fcoc@...
Tema: Re: [fcoc_e listas] Llista de distribució de la FCOC, esta pensada p er ...
 

Jo també he informat sovint de curses a França que poden interessar als nostr es federats. Algunes de Le Caylar no eren FCOC ni Pyrene, i després ens hem trobat molts catalans -la majoria fed erats- i tant de bé que ho hem passat. Com diu en Felip, bruíxola i mapa i... a disfrutar! 


La llista no té filtre s, però en ella actualment ja prioritza o pred omina la informació FCOC. No "vetaria" qu e puguin interessar als orientadors. Si algú volgués di fondre la crònica d'un mundial, seria interessant, no? O comentar un mapa que ha fet no sé on...


Pensem-ho dues vegades abans de restringir. O ens trobar em amb aquest tema sí, aquest tema no. 


Trobo que en aquesta llista t ampoc són tantes les curses que es promouen fora de l'à mbit FCOC. És un espai que tenim per a clubs FCOC però també pesl orientadors i esportistes en general.


< p style="margin-top:0; margin-bottom:0">M'agrada pensar q ue ens movem per l'esport primer i per l'esport fede rat després. 


David
De: jordi.izquierdo <jordi.izquierdo@...> ;
Enviat el: dijous, 22 de març de 2018 19:2 1
Per a: fcoc@...
Tema: R e: [fcoc_elistas] Llista de distribució de la FCOC, esta pensada per ...
 

D'acord amb en Feli p. Aqui s'ha donat informació de curses de Lliga Espanyo la, de Venècia, etc. Es uneix aquest esport, es faci on es faci i qui el faci, pel que donar informació que nom s farà que promoure'l no hauria d'estar vetat.

Jordi


E l 22/03/2018 a las 19:40, Felip escribió:
< blockquote type="cite">

Bon vespre,

Estimada Gemma, no comparteixo el pensament de restringir els objectius de la Llista de Distribuci de la FCOC.

Personalm ent com a aficionat a les curses i com a federat de la FC OC, a mi m’agrada molt enterar-me de tots els events es portius, en que es faci servir un mapa i un bruíxola , ja sigui a peu, en bici, en raquetes,  a caval l, marxa enrrere, etc…  i si son a prop, lluny, o molt lluny …

 

També m’agrada saber i dif erenciar si la competició es organitzada sota l’am para de la FCOC o no !!

&nb sp;

Crec que es un bon s ervei per part de la FCOC vers als seus federats, ass abentar-los de totes les activitats de les que en puguin gaudir.

Apa… ja he deixat la meva opinió.

Felip.

 

 

 

Enviado desde Correo para Windows 10

 

De: GEMMA SOLE BOR ONAT
Enviado: miércoles, 21 de marzo de 2018 15:43
Para: Carle s Domingo
CC: llista gral FCOC
Asunto: Re: [fcoc_elistas] Propers entrenaments Lliga Nocturna-O i Copa Girona d'Orientació Nocturna

 

Benvolgut Carles, bona tarda.

 

La llista de dist ribució de la FCOC està pensada per a donar a conèixer totes les activitats relacionades amb la Federació de C urses d'Orientació. Per tant, totes les activitats que o rganitza algun corredor, encara que sigui d'un club d'o rientació català, però que pertanyen a una altra feder ació, com el raid, no s'han de donar publicitat en aques ta llista de distribució. En el cas que fos un raid nost re, cap problema.

 

Cordialment

 

Gemm a

Vocal de c lubs

 

El dia 21 de març de 2018 a les 10:40, Carles Domingo <limitzeroraid@...&g t; ha escrit:

L’equip Aventur a X-Perience estem preparant unes setmanes intenses per o ferir-vos les millors curses a les comarques gironines, s i us deixeu caure per alguna d’elles segur que no us de ixarà indiferent i us quedareu amb ganes de repetir. Hi haurà modalitats i nivells per tothom, així que totho m hi serà molt benvingut, apunteu-vos les dates a l’ag enda i consulteu la informació de cada una d’elles&nbs p;:

30/03.- Entrenament d’orientació “Noc turna de l’Onyar” a Fornells de la Selva. https://orientac iogirona.blogspot.com.es/

13/04.- Entrenam ent d’orientació “La Nit Fosca” a Palamós. https://or ientaciogirona.blogspot.com.es/

14/04.- Ra id “Aventura X-Perience – Caldes de Malavella” a Ca ldes de Malavella.

https://avent uraxp.blogspot.com.es/

Veniu a gaudir-ho, no us deixarà indiferents!

 

http://egrupos.net/ads/0/13334/10860/
67736f6c6540787465632e6361745a

---------------------
------------------------------------------------
< pre>Estàs subscrit a aquesta llista amb l'adreça gsole@...
Si
 et vols donar de baixa ves a http://www.elistas.net/lista/fcoc/baj
a
En cas de dubtes, contacta amb web@...

http://www.
eListas.net/cs/fcoc/10860

< /blockquote>  ;

--

< div>

Gemm a Solé Boronat

 

Departament d'Ensenyament

Serveis Educati us


Centre de Recursos Pedagògics del Tarra gonès
Complex Educatiu de Tarragona

Edific i Llull (3a planta)
Autovia de Salou s/n
43006 Tarragona

Tel. 977922870, ext. 1423

< div>

gsole@x tec.cat

< /span>

< pre>----------------------------------------------------- ----------------
Est¿s subscrit a aquesta l
lista amb l'adre¿a felipgili@...
Si 
et vols donar de baixa ves a http://www.elistas.n
et/lista/fcoc/baja
En cas de dubtes, cont
acta amb web@...http://www.eListas.net/cs/fcoc
/10861

 


---------------------------------------
------------------------------
Est¿s subscrit a aquesta
 llista amb l'adre¿a jordi.izquierdo@...
Si 
et vols donar de baixa ves a http://www.elistas.n
et/lista/fcoc/baja
En cas de dubtes, contacta amb web@...
nfo
--------------------------
-------------------------------------------
Est¿s subsc
rit a aquesta llista amb l'adre¿a davidfarell@...
om
Si et vols donar de baixa ves a http://www.elistas.net
/lista/fcoc/baja
En cas de dubtes, contacta amb web@...
info

¿¿ KKH[¿¿¿[¿ KO¿B¿¿[¿ 5;\¿¿CB¿¿Y¿H¿¿ ¿¿Yܝ\¿˛¿] ¿¿¿¿ ¿L¿¿¿ ¿L ¿ ¿¿J¿¿¿¿B¿\¿¿]&# 15;H¿؛[¿ȏ¿[Y¿B¿ܘ¿H¿& #28;¿¿¿Yܝ\¿˛¿] ¿Y¿¿ ¿L ¿¿¿ ¿L ¿ ¿¿¿¿KH¿B¿¿ܙ 5;\¿L¿ ¿O¿ ¿¿[¿\¿¿B¿KKH [¿¿¿¿¿H KO¿B¿¿¿ ;¿B¿B¿[Y¿ܘ¿H¿& #14;¿¿¿¿¿˙S\¿\˛¿] ¿¿¿٘¿ ¿¿¿L ¿¿¿YH¿H ¿ZY¿H¿H¿¿¿@ ¿¿t¿ML ^=¿QE¿¿E¿¿.D-¿¿ @¿@ ¿¿t¿ML ^=


ÓM#SÑM50uP|¡MÑ7 Í#SÑM50uP