Inicio > Mis eListas > fcoc > Mensajes

 Índice de Mensajes 
 Mensajes 283 al 302 
AsuntoAutor
"Us imagineu troba DANIEL R
Es busca corredor- DANIEL R
Et recordarem Este Lluís Tr
O-BM Marc Can
Senyera o estelada Eduard G
RE: Senyera o este Carlos C
RE: Senyera o este Termens,
consulta ara x ar
Re: Senyera o este Omar Alv
Si Codosal,
Resposta article e Lluís Tr
Senyera -- de Ferr Federaci
RE: Si Carlos C
SELECCIÓ DE CATALU Ramon Ca
RE: noticia bustarie
RE: Senyera o este bustarie
Resposta a la Rut Eduard G
CORRELIN Ramon Ca
Re: CORRELIN TINTAGEL
Re: CORRELIN TINTAGEL
 << 20 ant. | 20 sig. >>
 
FCOC
Página principal    Mensajes | Enviar Mensaje | Ficheros | Datos | Encuestas | Eventos | Mis Preferencias

Mostrando mensaje 295     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:[fcoc] Senyera -- de Ferran Santoyo
Fecha:Martes, 2 de Abril, 2002  19:59:23 (+0100)
Autor:Federació de Curses d'Orientació de Catalunya <fcoc @........es>

Apreciats amics:

Us exposaré ara la meva opinió sobre el debat d'utilitzar o no diferents tipus de senyeres en les competicions en que els catalans participem. Per això m'agradaria fer algunes consideracions prèvies:

1. Vivim en una societat democràtica, lliure, tolerant i plural dins de la diversitat de parers, ideologies, mentalitats  i opinions.

2. Segons aquests valors, considero lícit i respectable que cadascú exterioritzi aquests parers, mentalitats, ideologies i opinions sempre que es faci de forma pacífica i no violenta.

3. La societat es regeix per unes lleis mínimes per a tots, on tothom pugui viure en llibertat i on deixi viure i respecti els demés. En el cas de la representativitat d'un col.lectiu, les lleis o símbols acceptats democràticament són els que serveixen per a tots, siguin de l'opció política o ideològica que siguin, en moltes ocasions inclús del tot oposada.

A Catalunya, la Llei que regula l'esport i les seves manifestacions és el Decret Legislatiu 1/2000 del 31 dee juliol d'aquest any. Us faig un extracte de diversos articles referits al valor social de l'esport, el paper de Catalunya en aquest i els símbols que es poden utilitzar.

III

La Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva en el camp de l’esport i el lleure, tal com estableix l’article 9.29 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, el qual ha assumit així el mandat que l’article 43.3 de la Constitució espanyola de 1978 fa als poders públics perquè fomentin l’educació física i l’esport i facilitin la utilització adequada del lleure.

En el territori de l’Estat, l’esport i la cultura física es regulen per la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport, i també per un conjunt de disposicions reglamentàries que la despleguen. En aquest sentit cal dir que des de l’inici de la formació i de la consolidació de l’esport en el territori de l’Estat, Catalunya ha tingut un paper capdavanter que li ha donat i li dóna encara un estil propi i una personalitat indiscutible en la forma de fer l’esport i l’activitat física. Aquest fet va tenir el seu reflex normatiu amb l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei 8/1988, de 7 d’abril, de l’esport, desplegada per una sèrie de disposicions reglamentàries, i que ara ha estat modificada per adequar-ne el contingut a la nova realitat de l’esport català, en evolució constant.

Article 3

—1 L’esport, atès que té l’origen i es desenvolupa en la mateixa societat, és una funció social que contribueix al desenvolupament complet i harmònic de l’ésser humà i a fer possible la seva formació integral, i que afavoreix la consecució d’una millor qualitat de vida i de més benestar social.

—2 La Generalitat, a fi de garantir l’accés en igualtat de condicions i oportunitats al coneixement i a la pràctica de l’esport, desenvolupa la política esportiva tenint presents els principis rectors següents:

r) Promoure i difondre l’esport català en els àmbits supraautonòmics, i també la participació de les seleccions catalanes en aquests àmbits.

Article 19

—1 Les federacions esportives catalanes poden sol·licitar la integració com a membres de les corresponents federacions d’àmbits supraautonòmics i en altres entitats als efectes de participar, desenvolupar i organitzar activitats esportives en aquests àmbits, en els termes que estableixin les respectives normes estatutàries i llur aplicació.

—2 Les federacions esportives catalanes de cada modalitat esportiva són les representants del respectiu esport federat català en els àmbits supraautonòmics. És funció pròpia de les federacions esportives catalanes la creació, el foment i l’impuls de les seleccions catalanes de les respectives modalitats o disciplines esportives amb la finalitat de participar en esdeveniments de qualsevol àmbit de caràcter oficial o amistós, segons s’escaigui.

—3 Les normes i els reglaments de les federacions esportives supraautonòmiques només són aplicables a les federacions esportives catalanes, i si correspon, a llurs clubs i entitats afiliats, en matèria disciplinària i competitiva, quan actuïn o participin en competicions oficials dels àmbits supraautonòmics.

Article 25

—4 Les seleccions catalanes poden utilitzar l’himne i la bandera de Catalunya en les competicions oficials en què participin.

De tot això s'en deriva:

1. Que legalment podem exterioritzar i recolzar la participació de Catalunya en competicions esportives si s'adequa a la llei aprovada.

2. Que les seleccions utilitzaran l'himne i la bandera de Catalunya ( senyera), segons l'article 4 de l'Estatut de 1979 " la bandera de Catalunya és la tradicional de quatre barres en fons groc ".

Això que significa ?

En actes oficials federatius o de clubs afiliats, i en entrega de premis oficials s'ha d'utilitzar la senyera segons la llei. Jo diria que s'hauria d'utilitzar simplement perquè sota aquesta senyera acceptada per tots, tots hi cabem, independentment del nostre tarannà polític . Per entendre'ns, sota la senyera oficial poden conviure tant gent conservadora, com de centre, com d'esquerres; d' aquesta manera ningú queda fora i tothom pot trobar aquell punt de semblança amb el del seu costat. La Federació de Curses d'Orientació de Catalunya, éssent un colectiu plural i variat, ha d'adoptar els símbols oficials catalans en els seus actes, independentment de la ideologia política de cadascú dels seus federats.

Per tancar el tema, jo proposaria la següent solució perquè tothom veiés reflexats llurs drets i pensaments:

1. En actes oficials , entrega de premis o fets com fotos oficials , presència de la senyera oficial.

2. En virtut de la llibertat de cadascú, presència d'altres senyeres o símbols , a titol personal i amb el dret a reivindicar i alhora ésser respectat en aquesta reivindicació.

Personalment no m'identifico amb el model de senyera estelada, simplement perque no s'adequa a la meva ideologia. Pero respecto la seva presència ja que és una reivindicació feta pacíficament i tan vàlida com les que es puguin fer pacíficament de signe totalment contrari: ja veieu que per mi la tolerància i el pluralisme són molt importants per a viure en llibertat.

Perdoneu que hagi estat tant llarg, però la meva experiència em diu que són temes molt delicats, ja que toquen fibres molt sensibles, i que si no ens escoltem i respectem les diferències, pot crear-se un mal ambient i antipaties del tot desaconsellables. Al cap i a la fi, el punt III i l'article 3 deixen ben clar quina és la utilitat de l'esport com a activitat. Treballem per potenciar en aquest cas l'esport de l'orientació i, alhora, conviure més i millor tot i discrepar : en la pluralitat es confirma la democràcia.

Salutacions

Ferran Santoyo i Medina