Inicio > Mis eListas > fcoc > Mensajes

 Índice de Mensajes 
 Mensajes 7321 al 7340 
AsuntoAutor
Hores de Sortida G club upc
Cotxe de Gósol a B Ester Bo
=?UTF-8?Q?_1a._Mat oros
=?utf-8?Q?Re:___1a Marc Ver
=?utf-8?Q?Re:___1a Marc Ver
=?utf-8?Q?RE:_?= = Josep Ma
Re: 1a. Mataró Cit berengue
=?utf-8?B?UkU6IFtm Belascoa
RE: 1a. =?utf-8?Q furni
=?utf-8?Q?1=C2=AA_ oros
=?utf-8?Q?Re:__1=C Marc Ver
Re: =?UTF-8?B?McKq Eduard G
=?utf-8?Q?Re:__1=C Marc Ver
=?utf-8?Q?RE:_?= = Josep Ma
=?utf-8?B?UnY6IFBF teresa g
Aclariment cursa O Lleí Vil
Gosol 2012: Copa C club upc
Rv: NOUS REPORTATG teresa g
COPA TARRAGONA - H Sebastiá
Nous circuits perm Vocal Co
 << 20 ant. | 20 sig. >>
 
FCOC
Página principal    Mensajes | Enviar Mensaje | Ficheros | Datos | Encuestas | Eventos | Mis Preferencias

Mostrando mensaje 7338     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:=?utf-8?Q?RE:_[fcoc]?= =?utf-8?B?IDHCqiBNYXRhcsOz?= =?utf-8?Q?_City_Roga?= =?utf-8?Q?ine_(una_a?= =?utf-8?Q?ctivitat_d?= =?utf-8?Q?'orientaci?= =?utf-8?B?w7MgYSBsJ2F2YXQ=?= =?utf-8?Q?_de_tothom?= =?utf-8?Q?)?=
Fecha:Miercoles, 19 de Septiembre, 2012  18:53:11 (+0200)
Autor:Josep Mayolas Casas <josepmayolas @.......com>
En respuesta a:Mensaje 7334 (escrito por oros)

Bones,

Que gu ai!


El problema p rincipal radica en que crec que alguns de nosaltres parle m idiomes diferents. i parlem idiomes diferents, bàsicam ent perquè tenim interessos diferents.

Si organitzem rogaines vetllan al màxim per la q ualitat, preocupant-nos perquè els corredors en surtin c ontents i els col.loquem al calendari de la FCOC, el mín im que demanem és que la FCOC no promocioni l'intrusisme a través de la seva pàgina web i la seva llista de cor reu.
Que algú pugui anunciar una rogaine que n o és rogaine però que li diu rogaine pel mateix dia és guai. Que s'escudi en que es una activitat de promoció i no un rogaining de competició és encara més guai. Qu anta gent de promoció tenim en els rogainings? (Moltíss ims corredors! A qui volem enganyar quan diem que són do s activitats dirigides a públic diferent) i que a més s 'aprofiti l'avinentesa per convidar als corredors d'orien tació de la llista a aquesta activitat tan guai ja em se mbla tenir molta barra.

Personal ment us recomano el rogaine de les 3 valls; mapa impresio nant, impressió de mapa de qualitat, traçats molt bons i difícils, fites tècniques i bona organització que ha fet un gran esforç perquè tot surti bé i que es merei x una bona participació. Tot això difícilment ho troba reu en una l'altra activitat tan guai.

PEP MAYOLAS


From: oros@...To: fcoc@...Subject: [fcoc] 1ª Mataró City Rogaine (una a ctivitat d'orientació a l'avat de tothom)

Bona tarda a tothom,

Al fi nals de juliol l’Àrea de Promoció Econòmica de l’a juntament de Mataró es va posar en contacte amb nosalt res per què volien portar a terme una campanya de prom oció de la ciutat i de tots els seus serveis a finals de setembre, peri si estava en les nostres mans donar sup ort amb alguna iniciativa de dinamització d’un cap d e setmana a la Capital del Maresme.

Aprofitant aquesta oportunitat varem pensar que una passejada d’orientació pel centre de la ciutat i el front marítim de Mataró podria ser en grescador i animaria a la gent a participar i a gaudir de l’activitat. Varen pensar llavors que una activitat per equips arrossegaria famílies i grups d’amics per passar una estona divertida fent una mica d’esport i a lhora promocionar l’esport de l’orientació.

Per logística organi tzativa ens interessava que l’activitat fos lineal am b un límit de temps; i varem pensar en una activitat lin eal de mitja distància amb controls situats en racons singulars i d’interès turístics de la ciutat de Mat aró.

Per difon dre-la varem pensar en el nom de rogaine per realitzar-se l’activitat en equip i amb uns controls que sumaven més punts depenent de la distància recorreguda dins d ’una hora.

De fet tal com indica el company Ricard és una passejada-c ursa urbana, score i per equips, amb sortida espaiada i característiques de puntuació rogaine.

En cap moment hem considerat que aquest format d’activitat d’orientació pogué s perjudicar la participació en una rogaine de 6h amb característiques competitives.

Lamento que la lectura d’aquesta ofert a d’activitat s’hagi fet com invasiva per alguns co mpanys però valoreu la promoció de l’orientació que podem aconsegur sobre un grup de la població que possi blement  no se li passaria pel cap iniciar-se al nostre esport a través d’una roga ine d’ultra ultra llarga distància.

Aprofito l’avinentesa per ani mar-vos a participar a tots aquells que vulguin passar una estona divertida fent una mica d’esport i després gaudir de tota la oferta de serveis que aquest cap de s etmana ofereix la ciutat de Mataró. Per a més informa ció: http:// www.cluboros.org

Salutacions codials,

Lluís Trunas

President del club Oros-------------------------
--------------------------------------------
Est�s sub
scrit a aquesta llista amb l'adre�a josepmayolas@...
l.com
Si et vols donar de baixa ves a http://www.elistas
.net/lista/fcoc/baja
< !-- mnbclose -->