Inicio > Mis eListas > fcoc > Mensajes

 Índice de Mensajes 
 Mensajes 8821 al 8840 
AsuntoAutor
Re: Final Copa Cat Roi
Re: Final Copa Cat oros
=?UTF-8?Q?inscripc =?UTF-8?
Nocturna Can Deu benet to
Nocturna Can Deu =?UTF-8?
Re: Nocturna Can D tony fri
Re: Nocturna Can D JOSEP RO
Classificacions pr ranking
RE: Classificacion Josep Ma
RE: Classificacion Josep Ma
Nocturna C an Deu. Pau Mar
=?UTF-8?Q?6_de_des Eduard G
Actualitzacio rank ranking
Classificacions No benet to
Ranking Raids d'Av Ranking
Nocturna del Mosse david he
=?UTF-8?Q?Darrera_ =?UTF-8?
Hores Sortida Mas Daniel C
Re: Hores Sortida =?UTF-8?
Re: Hores Sortida Alberto
 << 20 ant. | 20 sig. >>
 
FCOC
Pgina principal    Mensajes | Enviar Mensaje | Ficheros | Datos | Encuestas | Eventos | Mis Preferencias

Mostrando mensaje 8835     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:RE: [fcoc_elistas] Classificacions provisionals Rogaine
Fecha:Martes, 25 de Noviembre, 2014  11:24:57 (+0100)
Autor:Josep Mayolas Casas <josepmayolas @.......com>
En respuesta a:Mensaje 8834 (escrito por Josep Mayolas Casas)

Ostres!!!!!

Pe rdoneu, he fet un estúpid respon.... i no l'ha enviat al responsable del rànquing sinó a la llista.
< br>
Aquest missatge anava destinat exclusivamen t als responsables de rànquing.


Esborreu-el si us plau.

PEP MAYOLAS


From: josepmayolas@...
To: fcoc@... t
Date: Tue, 25 Nov 2014 11:14:26 +0100
Subject: RE : [fcoc_elistas] Classificacions provisionals Rogaine

Ho la,

Primer de tot agrair-vos la feinad a, la realitat es que aquest any no hem tingut classifica cions en tota la temporada.
 I jo sóc dels que conec molt bé que ai xò es tira endavant  gracies a voluntaris i dels qu e pensa que si algú es queixa que s'ho faci ell mateix.< /span>
Per tant, sóc molt conscient que no hi ha hagut voluntaris per tirar el tema endavant, i jo pers onalment aquest any no faria classificacions. O les faria a posteriori ben revisades. Crec que per a Torroella ane m molt tard.

Respecte el rànqui ng presentat em sap molt greu dir-vos que està plagat d' errors i això modifica de manera important les classific acions.
A tall d'exemple, només en la categori a homes absolut que és la que conec i he mirat més a fo ns les places de podium estant totes malament:
  • el guanyador de Copa no sóc jo, sinó que probab lement serà el Jaume Folguera, a qui no heu comptat La M olina.
  • A nosaltres no ens heu comptat Altafulla o n varem fer segons.
  • El Sebas hauria d'estar segon amb els mateixos punts que jo i no enfonsat a la classif icació.
Això només amb un cop d'ul, per tant puc intuir que mixtes i dones pot estar igual.

I sobretot, elimineu la categoria sen ior (deixem de ser l'únic lloc del món on premiem els j oves per ser més joves). La categoria senior i més impo rtant es diu Absolut i hi entren tots. A més, com a deferència es donen premis a c ategories que teòricament tenen handicap; veterans, supe rveterans, junior-veterans.

Sincerament, jo no donaria els premis a Torroella dava nt del risc de cometre errors i ho faria amb més calma m és endavant. I si algú es queixa que s'ho faci ell mate ix.

Gracies i estic a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.

PEP MAYOLAS

Da te: Tue, 25 Nov 2014 09:47:01 +0100
From: ranking@... .info
To: fcoc@...
CC: ranking@...
Subject: [fcoc_elistas] Classificacions provisionals Rog aine

Bon dia.
Adjunto unes classificacions p rovisionals de Rogaine (per categories i absoluta) en PDF ; en breu les penjarem de la pàgina de la FCOC.
Degu t a que el programa pel càlcul de la classificació enca ra no està enllestit hem hagut de fer la classificació a mà.
És possible que hi hagin errades, i degut al poc temps que queda per la festa, preguem que ens feu arr ibar el més aviat possible totes les errades  i dub tes que veieu.
En la classificació per categories he afegit als que en principi no consten com a federats per si m’he equivocat amb algú.
(r anking@...)<

Ranking - FCOC
 
¿¿ܚ\¿B ¿KKCB¿¿[¿¿[ۈۊ¿^¿¿[¿¿˜¿]\ ¿]¿ܙ]\¿¿¿YN¿CB¿¿[¿¿[ۈٙ¿ ^ ¿¿[¿¿˜¿]\¿I¿¿¿CB¿¿¿KO¿B¿ ¿¿ܚ\¿B¿KKH[¿¿¿[¿ KO¿B¿]¿[Y ۏX¿[¿\¿¿B¿X¿H¿ܙ\¿L¿YL¿  ¿[Y[¿¿LH¿[¿X¿[¿¿LO¿B¿[ Yۏ[ZYH¿¿¿¿܏Hٙ¿¿¿¿¿¿B¿X¿ H¿ܙ\¿L¿¿¿¿܏Hٙ¿¿¿¿¿¿Y LL CB¿¿[Y[¿¿M¿[¿X¿[¿¿LO¿B ¿¿¿¿¿ܘ\[Yۏ[ZYO¿B¿¿۝¿^ ¿OL¿¿CB¿¿Y¿H¿¿¿¿¿¿˙S\¿\ ˛¿] ¿^¿̍Mˌ¿ M¿¿B¿ۓ[¿\¿Sݙ\¿H¿¿ ]\¿¿ۊ ¿\¿H¿¿˙¿X¿X¿¿¿˘¿¿ K¿Y\¿¿P¿¿ܜ¿¿H¿B¿ۓ[¿\¿S¿]H ¿ٙ¿ H¿¿O¿¿۝B¿¿¿܏H¿L ¿ ¿ ¿¿Y\¿¿H¿¿ܜ¿ ؏¿ ٛ۝¿ ¿O¿ ¿ O¿B¿¿¿¿[XY¿[¿\¿H¿Y\¿¿¿[ ¿]HH[[¿]¿\¿¿¿\¿H¿¿ڛ¿¿ H[¿¿¿
Deep Sky Colors
Imagenes de nuestro planeta y del Univer so desde los ojos de un fotógrafo español
www.facebook.com/DeepSkyColors
¿Quieres ver tu  ;publicidad aquí?
N_kwqtnkMogik_

DeepSkyColors en Facebook!< /a>
Imagenes de nuestro planeta y del Universo d esde los ojos de un fotógrafo español
Visita la página en Facebook y dale a ME GUSTA!