Inicio > Mis eListas > fcoc > Mensajes

 Índice de Mensajes 
 Mensajes 9681 al 9700 
AsuntoAutor
Resultats de la X Lluis Ol
Cursa de Casserres =?UTF-8?
Fw: new message llobet j
Fw: new message llobet j
Fw: new message Laia Ser
Fw: new message Laia Ser
Fw: new message dancomer
Fw: new message dancomer
Fw: new message FEDERICO
=?UTF-8?Q?Re=3A_tr =?UTF-8?
Nocturna a El Masn Jordi Iz
Re: Perdoneu, s'ha Rose Kow
=?UTF-8?Q?El_31_de Marc Ama
=?UTF-8?Q?Fwd=3A_= Assumpci
Re: Re: Perdoneu, Joan Fer
=?UTF-8?B?UmU6IFtm Francisc
=?UTF-8?Q?Cursa_Or =?UTF-8?
Tweet by Esports e =?utf-8?
entrenament noctur Biel Rf
=?UTF-8?Q?Selecci= =?UTF-8?
 << 20 ant. | 20 sig. >>
 
FCOC
Pgina principal    Mensajes | Enviar Mensaje | Ficheros | Datos | Encuestas | Eventos | Mis Preferencias

Mostrando mensaje 9691     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:[fcoc_elistas] Resultats de la X cursa del Turr-O, i V Trofeu Marek Petrivalsky
Fecha:Viernes, 8 de Enero, 2016  18:44:24 (+0100)
Autor:Lluis Ollora <lluisollora @.....com>

Bona Nit a tothom,

Ja podeu veure els resultats amb els arxius adjunts de la cursa del Turr-O 2016.

Decisió-O i sorpresa-O.

Salutacions

--
El Senglar
Cu rsa del Turro 2016 - Resultados - Etapa 1
Cursa del Turro 201 6vie 08/01/2016 18:39< /td>
Resultados - Etapa 1 Creado por OE201 0 Stephan Krmer SportSoftware 2015

 
< tbody>
HOMES CURTA (8) 2,2 km17 C
PosNombreTiempo< /th>Diff.
< td id=rb>23:24< td id=rb>4< /tr>
1Jose Ramon Ferna ndez20:240:00
2Ferran Santoyo23:09+2:45
3Jaume Miralles+3:00
Iñigo Imaz 25:24+5:00
5 Lucas De Feo28:43+8:19
6Enric Miquel Hasler34:41+14:17
 
Sergi De la Cruz Error en tarj.
Didac MaciError en tarj.
 
 
 
HOMES LLARGA (9)2,9 km17 C
< col width=61px> < /tr>
PosNombr eTiempoDiff.
< td id=rb> < td id=rb>
1Michal Ficek22:500:00
2J ordi Izquierdo26:48+ 3:58
3Ral Ramos< /nobr>29:28+6:38
4David Veleda< /td>37:08+14:18
Joel SuñeError en tarj.< /td>
Jaume PalauError en tarj.
Isaac R uizError en tarj.
Carles Rament olError en tarj.
Albert CanudasError en tarj.
 
 
 < /nobr>


ÓMZ^7n^9z} íz{Sʗ{٥rHH<@ E.֭˫^;hz]רmP íz{Ch+bv!éí ~)^E.֭˫^;hz]רmP íz{S}ĝxjǺ \ mifz{Hu=d}@ Cursa del Turro 2016 - Resultados< /title> <table width=100%><td bgcolor=#FFFFFF text=#080000> <f ont size=3 face="ARIAL" color=#080000><table border=0 wid th=100% bordercolor=#FFFFFF bordercolorlight=#FFFFFF bord ercolordark=#FFFFFF> <tr><td><nobr><b>Cursa del Turro 20 16</b></nobr></td><td rowspan=1 colspan=1 align=right><no br><b>vie 08/01/2016 18:41</b></nobr></td></tr> <tr><td> <nobr><b>Resultados</b></nobr></td><td rowspan=1 colspan= 1 align=right><nobr><small>Creado por <a href="http://www .sportsoftware.de" name="info">OEScore2003 Stephan Kr mer 2005</a></small></nobr></td></tr> </table> <hr> </ font><pre><font size=2 face="Courier New" color=#080000> Pos Nombre Pts Penal Extra Sc Tot Tiempo <font size=2 color=#080000><b>HOMES C URT (10) </b></font> <font size=2 color=#080000><b>60: 00 min 21 C 82 Pts </b></font> 1 Aymer ich, Ferran <font size=2 color=#080000><i> 79 </i></font> <font size=2 color=#080000><i> </i></fon t> <font size=2 color=#080000><i> </i></font> 79 <font size=2 color=#080000><i> 31:12</i></font> 2 Barnes, Juan <font size=2 color=#080000 ><i> 79</i></font> <font size=2 color=#080000><i> < /i></font> <font size=2 color=#080000><i> </i></font> 79 <font size=2 color=#080000><i> 31:18</i></fon t> 3 Dañobeitia, Jesus <font size=2 color =#080000><i> 78</i></font> <font size=2 color=#080000><i > </i></font> <font size=2 color=#080000><i> </i ></font> 78 <font size=2 color=#080000><i> 21:18< /i></font> 4 Selga, Josep <font size =2 color=#080000><i> 75</i></font> <font size=2 color=#0 80000><i> </i></font> <font size=2 color=#080000><i> </i></font> 75 <font size=2 color=#080000><i > 19:03</i></font> 5 Lecha, Pere <f ont size=2 color=#080000><i> 75</i></font> <font size=2 color=#080000><i> </i></font> <font size=2 color=#08 0000><i> </i></font> 75 <font size=2 color=#0 80000><i> 31:15</i></font> 6 Tejedor, Carlos <font size=2 color=#080000><i> 75</i></font> <font size=2 color=#080000><i> </i></font> <font size=2 c olor=#080000><i> </i></font> 75 <font size=2 color=#080000><i> 31:41</i></font> 7 Maso, Andreu <font size=2 color=#080000><i> 73</i></fon t> <font size=2 color=#080000><i> </i></font> <font size=2 color=#080000><i> </i></font> 73 <font size=2 color=#080000><i> 22:04</i></font> 8 Roma, Jordi <font size=2 color=#080000><i> 69< /i></font> <font size=2 color=#080000><i> </i></font > <font size=2 color=#080000><i> </i></font> 69 <font size=2 color=#080000><i> 26:22</i></font> 9 Lopez, Oriol <font size=2 color=#080000> <i> 66</i></font> <font size=2 color=#080000><i> </ i></font> <font size=2 color=#080000><i> </i></font> 66 <font size=2 color=#080000><i> 36:55</i></font > 10 Vilagrasa, Albert <font size=2 color= #080000><i> 65</i></font> <font size=2 color=#080000><i> </i></font> <font size=2 color=#080000><i> </i> </font> 65 <font size=2 color=#080000><i> 21:40</ i></font> <font size=2 color=#080000><b>DONES CUR T (4) </b></font> <font size=2 color=#080000><b>60:00 min 21 C 82 Pts </b></font> 1 Ordi, Q ueralt <font size=2 color=#080000><i> 78</ i></font> <font size=2 color=#080000><i> </i></font> <font size=2 color=#080000><i> </i></font> 7 8 <font size=2 color=#080000><i> 21:20</i></font> 2 Barnés, Raquel <font size=2 color=#080000>< i> 75</i></font> <font size=2 color=#080000><i> </i ></font> <font size=2 color=#080000><i> </i></font> 75 <font size=2 color=#080000><i> 31:15</i></font> 3 Vallve, Alba <font size=2 color=# 080000><i> 73</i></font> <font size=2 color=#080000><i> </i></font> <font size=2 color=#080000><i> </i>< /font> 73 <font size=2 color=#080000><i> 22:06</i ></font> 4 Roig, Lourdes <font size=2 color=#080000><i> 69</i></font> <font size=2 color=#080 000><i> </i></font> <font size=2 color=#080000><i> </i></font> 69 <font size=2 color=#080000><i> 26:24</i></font> <font size=2 color=#080000><b>HO MES LLARG (5) </b></font> <font size=2 color=#080000>< b>60:00 min 24 C 93 Pts </b></font> 1 Daví, Albert <font size=2 color=#080000><i > 74</i></font> <font size=2 color=#080000><i> </i> </font> <font size=2 color=#080000><i> </i></font> 74 <font size=2 color=#080000><i> 25:56</i></font> 2 Frias, Toni <font size=2 color=#0 80000><i> 74</i></font> <font size=2 color=#080000><i> </i></font> <font size=2 color=#080000><i> </i></ font> 74 <font size=2 color=#080000><i> 29:47</i> </font> 2 Roig, Josep <font size=2 color=#080000><i> 74</i></font> <font size=2 color=#0800 00><i> </i></font> <font size=2 color=#080000><i> </i></font> 74 <font size=2 color=#080000><i> 2 9:47</i></font> 4 Escolar, Marc <font size=2 color=#080000><i> 67</i></font> <font size=2 col or=#080000><i> </i></font> <font size=2 color=#08000 0><i> </i></font> 67 <font size=2 color=#0800 00><i> 22:25</i></font> 5 Perez, Ignasi <font size=2 color=#080000><i> 41</i></font> <font si ze=2 color=#080000><i> </i></font> <font size=2 colo r=#080000><i> </i></font> 41 <font size=2 col or=#080000><i> 17:50</i></font> </font></pre> <hr> <center><a href="htt p://egrupos.net/clk/0/13334/9691/" target="_bla nk"><img src="http://egrupos.net/ads/0/13334/9691/##D #%-" border=0></a></center> <hr>< p> <img src="http://www.eListas.net/cs/fcoc/9691" w idth="1" height="1"> ÓMZ^7n^9z} <HR><h3></h3> <p> </td></tr> </table> <tr> <td colspan=3> <h3></h3> </td> </tr> </td> </tr></table> </div> </div> </div> </section> <footer id="footer"> <div class="row"> <div class="large-8 columns"> eListas.net es un servicio de AR networks | Copyright © 1999-2019 AR Networks, Todos los derechos reservados </div> <div class="large-4 columns"> <a href="/legal/terminos.html">Terminos del servicio</a> | <a href="/legal/privacidad.html">Privacidad de datos</a> </div> </div> </footer> </body> </html>